GODIŠNJI IZVJEŠTAJ CARITASA ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE ZA 2014. GODINU

 

1. INSTITUCIONALNA SKRB  – Na dan 31. 12. 2014. godine u Caritasovim kućama na smještaju se nalazio  191 korisnik: djeca i odrasle osobe s tjelesnim i mentalnim oštećenjima, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, maloljetne trudnice i majke s malom djecom, žrtve obiteljskog nasilja, osobe s invaliditetom. Njima Caritas osigurava stanovanje, prehranu, odijevanje, njegu, brigu o zdravlju, odgoj i obrazovanje. Osim toga, korisnicima se pruža psihosocijalna podrška i savjetovanje, učenje socijalnih vještina, radne aktivnosti i organizirano korištenje slobodnog vremena.

2. SOCIJALNA SLUŽBA  – Caritasova socijalna služba koordinira pružanje pomoći putem izvaninstitucionalne skrbi. Osobnim razgovorom i/ili terenskim izvidom utvrđuje konkretne potrebe korisnika te u suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb, župama i drugim institucijama, tražeći najprikladnija rješenja sukladno potrebama i mogućnostima. Najčešće je tražena pomoć u hrani, odjeći i obući, higijenskim potrepštinama, drvima za ogrjev, namještaju, ortopedskim pomagalima, građevinskom materijalu te novčana pomoć radi podmirivanja troškova režija, nabave lijekova koji nisu plaćeni preko HZZO-a, za troškove školovanja djece i sl.

Osim toga, socijalna služba pruža i savjetodavnu pomoć te pomoć u organiziranju smještaja u različite ustanove unutar Caritasa i izvan njega. Tijekom 2014. godine financijska, materijalna, stručna i savjetodavna pomoć pružena je za  13.380osoba  (usporedbe radi: 2013. godine pomoć je pružena za  10.025 osoba  – što je u 2014. godini povećanje broja korisnika za  25% ).

3. OBITELJSKO SAVJETOVALIŠTE  - Pojedincima i obiteljima pruža stručnu pomoć u prevladavanju konflikata, problema u partnerskoj, roditeljskoj i međugeneracijskoj komunikaciji, podršku i pomoć u teškim osobnim i obiteljskim situacijama te savjetovanje bračnih partnera. Tijekom 2014. godine radom obiteljskog savjetovališta bilo je obuhvaćeno  580 osoba . U okviru Savjetovališta djeluje i Grupa ovisnika o kocki i alkoholu – GOK.

4. SKRB ZA BESKUĆNIKE  - U prihvatilištu za beskućnike u Rakitju Caritas korisnicima smještaja osigurava prehranu, održavanje osobne higijene i higijene odjeće, pomoć u odjeći i obući i druge oblike pomoći u naravi, reguliranje zdravstvene i socijalne zaštite, pomoć pri ishođenju dokumenata, savjetovanje, upućivanje u medicinske ustanove te razne oblike društvenih i radnih aktivnosti. Tijekom 2014. godine u objektu su boravila  42 korisnika .

5. VUKOMEREC  - U zagrebačkom naselju Vukomerec tijekom 2014. godine u kući je boravilo  350 roditelja  teško bolesne djece. Od ukupnog broja smještenih njih 134 boravilo je prvi put. U kući su ostvarena  2.024 noćenja .

6. POMOĆ U KUĆI  - Karitativnom skrbi za starije, nemoćne i bolesne osobe u njihovoj kući obuhvaćena su  124 korisnika , a tijekom godine obavljeno je  2.797  izlazaka na teren.

7. STAMBENO ZBRINJAVANJE  - Caritas Zagrebačke nadbiskupije u svojim kućama i stanovima stambeno zbrinjava  54 osobe .

8. PRUŽANJE FINANCIJSKE I MATERIJALNE POMOĆI  - Tijekom 2014. godine Caritas je podijelio financijsku i materijalnu pomoć ukupne vrijednosti  15.622.684,95 kuna .

8.1. FINANCIJSKA POMOĆ  - Tijekom 2014. godine pružena je financijska pomoć u ukupnom iznosu od  4.232.848,25 kuna . Navedena pomoć ostvarena je: izravnom novčanom pomoći socijalno ugroženim obiteljima, pomoći u nabavi školskih udžbenika i pribora, pomoći u nabavi medicinskih pomagala i lijekova, osiguranjem stanovanja i prehrane za vrijeme liječenja, pomoći u nabavi drva za ogrjev, policama osiguranja života korisnika u Caritasovim kućama koji nakon punoljetnosti moraju napustiti smještaj, poboljšanjem kvalitete života korisnika smještaja te novčanom pomoći stradalima od poplava na području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine posredstvom mreže nad/biskupijskih i župnih caritasa.

8.2. MATERIJALNA POMOĆ  - Tijekom 2014. godine obiteljima, pojedincima, štićenicima u Caritasovim kućama, župnim caritasima, srodnim ustanovama i udrugama podijeljeno je pomoći u naravi u protuvrijednosti od  11.389.836,00 kuna .

Navedeno je ostvareno u sljedećim oblicima:

-  Pomoć za poplavljene  – od svibnja do prosinca 2014. godine prikupljeno je  280  tona materijalne pomoći u protuvrijednosti od  2.478.440,00 kn  koja je proslijeđena stanovništvu stradalom u poplavama u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini.

-  Socijalna košarica  – pakete hrane i higijenskih potrepština primilo je  2.959 obitelji . Ovaj oblik pomoći u suradnji s trgovačkim lancem Lidl traje već pet godina te je od iznimne važnosti za brojne obitelji. Novčana vrijednost podijeljene pomoći je  2.754.530,18 kuna .

-  Podjela kruha i peciva  – u suradnji s trgovačkim lancem Spar Hrvatska podijeljeno je više od  100.000 kg  kruha i raznih peciva koje Caritasu svakodnevno donira taj trgovački lanac. Podjelom kruha obuhvaćene su  563 obitelji , a kruh se dijeli u Caritasovim prostorima u Dubravi i Gajnicama.

-  Podjela odjeće i obuće  – pomoć je primilo  935  socijalno ugroženih obitelji.

-  Pomoć u opremi za novorođeno dijete  – od travnja 2014. godine kroz projekt  Korak za život  opremom za novorođeno dijete pomognuto je  110  siromašnih obitelji.

-  Posudba bolesničkih kreveta i ortopedskih pomagala  – posudbom 229 bolesničkih kreveta, 141 invalidskih kolica, 24 princeze, 23 hodalice, 10 štaka, 3 dizalice za osobe s invaliditetom te drugim ortopedskim pomagalima i pelenama za odrasle pružena je pomoć za  358 obitelji  koje kod kuće imaju bolesnog člana obitelji.

8.3. AKCIJE  - U skrbi i pomoći potrebitima Caritas je tijekom 2014. godine proveo i niz akcija pomoći pojedincima i obiteljima:

- U akciju  Dobro se dobrim vraća  uključeno je  90  zagrebačkih poduzetnika i obrtnika koji su za  745  socijalno ugroženih osoba preko Caritasa darovali ukupno  3.367  svojih usluga.

- Sredstvima prikupljenima u akciji  Spremni za dobro , koju je na nacionalnoj razini organizirao Hrvatski Caritas te sredstvima od donacija fizičkih osoba, početkom školske godine, prigodom Susreta solidarnosti, po preporuci župnih caritasa, iznosom od  51.620,00 kuna 194 djece  iz siromašnih obitelji pomoglo se kupnjom školskih knjiga i pribora.

- U karitativnoj prodaji lampiona povodom blagdana Svih svetih u akciji  Kad činiš dobro, čini dvostruko dobro  sudjelovalo je 35 župa za čije potrebe je prikupljena oko  71.000,00 kn , dok je za potrebe biskupijskog Caritasa, odnosno za mlade koji nakon punoljetnosti napuštaju Caritasove domove prikupljeno  126.763,00 kn . Sredstvima prikupljenima u ovoj akciji kroz protekle tri godine za jedanaestero mladih osigurali smo police životnog osiguranja u protuvrijednosti  6.000 eura  koje će im biti isplaćivane tijekom dvije godine po izlasku iz doma kao pomoć u osamostaljivanju.

- Akcijom  Dobro srce za topli dom  potkraj 2014. godine preko župnih caritasa za 93 obitelji osigurana su po 3 m 3  drva za ogrjev.

- U suradnji s trgovačkim lancem Lidl u razdoblju od 27. listopada do 7. prosinca 2014. godine organizirana je akcija Pomagati je lako  kojom su u Lidlovim trgovinama prikupljani prehrambeni i higijenski artikli za korisnike kuće u Vukomercu te socijalno ugrožene obitelji o kojima skrbe župni caritasi i nadbiskupijski Caritas. U tom razdoblju prikupljeno je ukupno 8.996  komada higijenskih i prehrambenih proizvoda. U akciju je bilo uključeno devet župa na čijim područjima se nalaze Lidl trgovine.

-  Podjela jabuka i mandarina  - potkraj 2014. godine Caritas se kao primatelj proizvoda povučenih s tržišta za slobodnu distribuciju uključio u provedbu mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina. Tako je kroz vlastite aktivnosti te u suradnji sa 64 župe, 20 samostana, 8 crkvenih organizacija i udruga podijeljeno  167.010 kg  jabuka te  107.852 kg mandarina. 

9. VOLONTERI  - Tijekom 2014. godine u aktivnostima nadbiskupijskog Caritasa sudjelovalo je preko 500 volontera koji su korisnicima Caritasa darovali  31.504 volonterska sata  čija se ekonomska vrijednost procjenjuje na  945.120,00 kuna .

Od toga su korisnici smješteni u Caritasovoj kući za beskućnike u Rakitju u sklopu društveno-korisnog rada odradili gotovo 10.000 volonterskih sati.

Navedenim podatcima treba pridodati doprinos  960 volontera župnih caritasa  koji na različite načine pomažu  3.630 socijalno ugroženih obitelji na području svojih župa u Nadbiskupiji.

Prema službenim podatcima Ministarstva socijalne politike i mladih za 2013. godinu u Hrvatskoj postoji 671 evidentiran organizator volontiranja. Caritas Zagrebačke nadbiskupije po broju volontera i volonterskih sati ubraja se među nekoliko najvećih.

s. Jelena Lončar,

ravnateljica Caritasa

Zagreb, ožujak 2015. godine