IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA U ZAGREBAČKOJ NADBISKUPIJI 2011.

 

    

U Zagrebačkoj nadbiskupiji, prema odluci kardinala Josipa Bozanića, zagrebačkog nadbiskupa, u mjesecu lipnju i srpnju ove godine bilo je više imenovanja i razrješenja.

Središnje ustanove

U Nadbiskupskom duhovnom stolu došlo je do sljedećih promjena: Mr. Robert Šreter razriješen je službe moderatora Nadbiskupskoga duhovnog stola a moderatorom je imenovan preč. Nedjeljko Pintarić, dosadašnji direktor Glasa Koncila. Vlč. Željko Faltak razriješen je službe nadbiskupskog tajnika i upućen na daljnji studij u Rim. Vlč. Ivan Valentić imenovan je nadbiskupskim tajnikom. Mr. Domagoj Matošević razriješen je službe nadbiskupskog povjerenika za pastoral mladih i koordinatora dušobrižništva za studente u Zagrebu, a vlč. Ivica Budinšćak, dosadašnji župni vikar u župi Sv. Blaža u Zagrebu, imenovan je nadbiskupskim povjerenikom za pastoral mladih i koordinatorom dušobrižništva za studente u Zagrebu.

U Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu mons. dr. Stjepan Baloban razriješen je službe rektora Sjemeništa, a mr. Anđelko Košćak, svećenik Varaždinske biskupije, razriješen je službe vicerektora i imenovan rektorom Sjemeništa. Vlč. Ivan Dodlek, svećenik Varaždinske biskupije, imenovan je prefektom u Bogoslovnom sjemeništu.

Službe rektora u Međubiskupijskom sjemeništu u Zagrebu razriješen je mr. Ivan Gretić a rektorom Sjemeništa imenovan je mr. Domagoj Matošević. Vlč. Antun Štefan, svećenik Varaždinske biskupije, razriješen je službe duhovnika, a mr. Ivan Grbešić, svećenik Sisačke biskupije, imenovan je duhovnikom u Međubiskupijskom sjemeništu.

Mons. Ivan Šaško, pomoćni biskup, razriješen je službe rektora Hrvatskog katoličkog sveučilišta, a dr. Željko Tanjić imenovan je novim rektorom Sveučilišta.

Članovima Skupštine Kršćanske Sadašnjosti prestali su biti: fra Bono Zvonimir Šagi, OFMCap., gđa. Stella Tamhina, prof. i mons. Vladimir Stanković, prelat, a za nove članove Skupštine imenovani su: mons. Ivan Šaško, pomoćni biskup, mons. Stjepan Baloban i mons. Josip Oslić. Mr. Robert Šreter, dosadašnji moderator NDS-a, određen je za službu direktora Kršćanske Sadašnjosti.

Nedjeljko Pintarić razriješen je službe direktora Glasa Koncila, a gosp. Stjepan Pogačić imenovan je vršiteljem dužnosti direktora Glasa Koncila.

 

Promjene župnika i upravitelja župa

Župničke službe u Župi Sv. Petra i Pavla u Kašini razriješen je Ivan Damjanović koji je imenovan župnikom u Župi Majke Božje Fatimske u Lukavcu. Marijan Gradinšćak, dosadašnji župnik u Župi Sv. Nikole Tavelića u Zagrebu – Kustošija, imenovan je župnikom u Župi Presv. Trojstva u Moravču. Mr. Ivan Gretić, dosadašnji rektor Međubiskupijskog sjemeništa, imenovan je župnikom u Župi Sv. Vida u Brdovcu. U Zagrebačku nadbiskupiju inkardiniran je Mario Migles koji je imenovan župnikom u Župi Svih Svetih u Sesvetama. Antun Motočić, dosadašnji župnik u Župi Sv. Petra u Prišlinu, imenovan je kapelanom u Karmelu MB Bistričke i bl. A. Stepinca te supsidijarom u Župi Uznesenja BDM u Mariji Bistrici. Dražen Radigović, razriješen je službe župnika u Župi Bl. Augustina Kažotića u Lupoglavu i imenovan subsidijarom u Župi Uznesenja BDM u Mariji Bistrici. Tugomil Radiček ekskardiniran je iz Zagrebačke nadbiskupije i razriješen župničke službe u Župi Presv. Trojstva u Moravču. Dragutin Šarc razriješen je župničke službe u Župi Majke Božje Fatimske u Lukavcu i privremeno upućen na liječenje i oporavak. Župničke službe u Župi Svih Svetih u Sesvetama razriješen je Božidar Tenšek koji je imenovan župnikom u Župi Sv. Nikole Tavelića u Zagrebu – Kustošija. Ivan Tompić, dosadašnji župnik u Župi Sv. Petra i Pavla u Petrovskom, imenovan je upraviteljem Župe Presv. Trojstva u Barilovićkom Cerovcu. Župničke službe u Župi Sv. Vida u Brdovcu razriješen je Vladimir Trkmić koji je imenovan župnikom u Župi Uznesenja BDM u Tuhlju. Josip Vnučec razriješen je župničke službe u Župi Uznesenja BDM u Tuhlju i imenovan župnikom u Župi Sv. Mavra u Bosiljevu i u Župi Sv. Marije Magdalene u Prilišću. Mirko Brlić, dosadašnji upravitelj u Župi Sv. Mavra u Bosiljevu i u Župi Sv. Marije Magdalene u Prilišću, imenovan je upraviteljem Župe Bl. Augustina Kažotića u Lupoglavu. Anđelko Horvatić, razriješen službe upravitelja Župe Presv. Trojstva u Barilovićkom Cerovcu, imenovan je upraviteljem Župe Sv. Petra i Pavla u Petrovskom. Mr. Vlado Mikšić, dosadašnji župni vikar u Župi Sv. Vida u Brdovcu, imenovan je upraviteljem župe Sv. Petra u Prišlinu. Matija Pavlaković, dosadašnji župni vikar u Župi Sv. Petra u Zaprešiću, imenovan je upraviteljem Župe Sv. Petra i Pavla u Kašini.

P. Ivan Matić, DI, imenovan je župnikom u Župi Presvetoga Srca Isusova u Zagrebu. Don Petar Belina, SDB, razriješen je župničke službe u Župi Sv. Ane u Zagrebu - Rudeš i imenovan župnim vikarom u Župi BDM Pomoćnice u Zagrebu – Knežija. Upraviteljem Župe sv. Ane u Zagrebu – Rudeš imenovan je don Mladen Delić, SDB. Fra Drago Brglez, OFM, razriješen je službe župnika u Župi Sv. Jurja u Đurmancu, a fra Slavko Milić, OFM, razriješen je župničke službe u Župi Predrag. Krvi Isusove u Zagrebu – Kozari Bok. Fra Vlado Mustač, OFM, imenovan je župnikom u Đurmancu a fra Josip Vukoja, OFM, upraviteljem Župe Predrag. Krvi Isusove u Zagrebu – Kozari Bok. Župničke službe razriješeni su fra Ivo Brković, OFMCap., u Župi Sv. Leopolda B. Mandića, a fra Eugen Pavlek, OFMCap., u Župi Sv. Mihaela Ark., u Zagrebu – Dubrava. Fra Branko Lipša, OFMCap. imenovan je župnikom u Župi Sv. Mihaela Ark., u Zagrebu – Dubrava, dok je upraviteljem Župe Sv. Leopolda B. Mandića u Zagrebu – Dubrava imenovan fra Ivica Vrbić, OFMCap., dosadašnji župni vikar u toj župi.

 

Premještaji župnih vikara

Branimir Budinski razriješen je službe župnog vikara u Župi Sv. Ivana Ap. i Ev. u Zagrebu - Utrina i u Župi Uskrsnuća Isusova u Zagrebu – Zapruđe-Središće te imenovan na istu službu u Župi Sv. Marka Križevčanina u Zagrebu. Anđelko Katanec razriješen je službe župnog vikara u Župi Presv. Trojstva u Zagrebu – Prečko te imenovan župnim vikarom u Župi Uznesenja BDM u Zagrebu - Stenjevec i u Župi Sv. Nikole Biskupa u Zagrebu - Stenjevec. Marko Kovač, dosadašnji župni vikar u Župi Uzašašća Gospodnjega u Zagrebu – Sloboština, imenovan je župnim vikarom u Župi Sv. Petra u Zagrebu. Vlado Letinčić, razriješen službe župnog vikara u Samoboru, imenovan je župnim vikarom u Župi Sv. Blaža u Zagrebu. Bruno Matos, dosadašnji župni vikar u Mariji Bistrici, imenovan je župnim vikarom u Župi Sv. Obitelji u Zagrebu. Andrija Miličević razriješen je službe župnog vikara u Župi Navještenja BDM u Velikoj Gorici i upućen na nastavak studija u Rim. Tomislav Škender, razriješen službe župnog vikara u Župi Sv. Petra u Zagrebu, imenovan je župnim vikarom u Župi Sv. Vida u Brdovcu. Luka Slijepćević, dosadašnji župni vikar u Župi BDM Žalosne u Zagrebu – Špansko, imenovan je župnim vikarom u Župi Uznesenja BDM u Mariji Bistrici. Marko Vuković, razriješen službe župnog vikara u Župi Sv. Josipa u Zagrebu – Trešnjevka, imenovan je župnim vikarom u Župi Navještenja BDM u Velikoj Gorici. Marko Zadravec, svećenik Varaždinske biskupije, razriješen je službe pastoralnog pomoćnika u Župi Sv. Marka Križevčanina u Zagrebu. Krešimir Žižek, dosadašnji župni vikar u Župi Sv. Nikole Biskupa i u Župi Uznesenja BDM u Zagrebu – Stenjevec, imenovan je župnim vikarom u Župi Presv. Trojstva u Zagrebu - Prečko.

Službe župnog vikara razriješeni su: fra Bernard Barbarić, OFM, i fra Igor Barišić, OFM, u Župi Uzvišenja Svetog Križa u Zagrebu – Siget; fra Petar Posilović, OFM, u Župi Navještenja BDM u Klanjcu, fra Tonio Vučemilović, OFM, u Župi Presv. Trojstva u Karlovcu; fra Danijel Gornik, TOR, u Župi Sv. Franje Ksaverskog u Zagrebu – Ksaver; p. Mirko Sadak, SCJ, u Župi BDM Majke Crkve u Zagrebu – Trnovčica i fra Ivica Vrbić. OFMCap., u Župi Sv. Leopolda B. Mandića u Zagrebu – Dubrava.

Župnim vikarima imenovani su: fra Anto Barišić, OFM, u Župi Presv. Trojstva u Karlovcu, fra Petar Horvat, OFM, u Župi Uzvišenja Svetog Križa u Zagrebu – Siget, fra Danijel Maljur, OFM, u Župi Uzenesenja BDM u Klanjcu, fra Eugen Pavlek, OFMCap., u Župi Sv. Mihaela Ark. u Zagrebu – Dubrava i fra Antonio Lovrić, OFMCap., u Župi Sv. Leopolda B. Mandića u Zagrebu – Dubrava.

Župnim vikarima imenovani su mladomisnici: Dragutin Gereci u Župi BDM Snježne u Karlovcu – Dubovac, Tomislav Hačko u Župi Sv. Petra u Zaprešiću, Josip Horvat u Župi Sv. Leopolda Mandića u Zagrebu – Ljubljanica-Voltino i u Župi Blagovijesti – Navještenja Gospodina u Zagrebu – Vrbani, Nikola Jurković u Župi BDM Žalosne u Zagrebu – Špansko, Mario Pavić u Župi Sv. Anastazije u Samoboru, Jakov Rađa u Župi Sv. Josipa u Zagrebu – Trešnjevka, Ivica Šturlić u Župi Sv. Ivana Ap. i Ev. u Zagrebu – Utrina i u Župi Uskrsnuća Isusova u Zagrebu – Zapruđe-Središće te p. Smiljan Milićević, DI, u Župi Bezgrešnog Srca Marijina u Zagrebu – Jordanovac.

Milan Dančuo, mladomisnik, imenovan je privremenim upraviteljem Župe BDM Snježne u Belcu.


Nadbiskupski duhovni stol u Zagrebu