PAPA: SEKSUALNO ISKORIŠTAVANJE MALOLJETNIKA ZNAK JE PROTIVAN EVANĐELJU ŽIVOTA

 

     "Među znacima koji se protive evanđelju života koje se može naći u Americi, ali i drugdje, ima jedan koji pobuđuje duboku postiđenost: seksualno iskorištavanje maloljetnika", istaknuo je papa Benedikt XVI. u govoru biskupima Sjedinjenih Američkih Država u tijeku Večernje u nacionalnom svetištu Bezgrešnoga začeća u Washingtonu u srijedu 16. travnja u 17.45 sati po lokalnom vremenu. Na susretu održanom u kripti svetišta okupilo se 300 američkih biskupa. Papa je u svetište doputovao u papamobilu, smiješeći se i pozdravljajući oduševljeno mnoštvo koje se natisnulo na pločnicima uz ulice kojima je prolazio i ispred bazilike.

Papa je biskupima posebno govorio o sablazni svećenika pedofila, temi o kojoj je govorio i novinarima u tijeku leta od Rima do Washingtona, nazvavši "teško nemoralnim" vladanje "crkvenih ljudi" koji su na taj način "izdali svoje svećeničke dužnosti i zadaće". "S pravom dajete prioritet izrazima suosjećanja i potpori žrtvama", rekao je Papa američkim biskupima. Sada, kada se dosezi i težina toga problema jasnije vide mogli ste primijeniti najprikladnije stegovne mjere i mjere sprječavanja sličnih pojava te promicati sigurno ozračje koje pruža veću zaštitu mladima, nastavio je Papa. Dok valja podsjetiti kako najveći dio svećenika i redovnika u Americi svoje poslove obavljaju s izvanrednom predanošću, od vitalne je važnosti da ranjive osobe budu uvijek zaštićene od onih koji bi im mogli nanijeti bol, istaknuo je Papa. U tome cilju vaši napori oko ublažavanja i zaštite donose veliki plod ne samo u korist onih koji se nalaze izravno pod vašom pastoralnom skrbi, nego također čitavoga društva.

Ipak, da bi postigle svoj puni cilj, istaknuo je Papa, potrebno je da mjere i strategije koje ste uveli budu stavljene u širi kontekst. Djeca imaju pravo rasti sa zdravim shvaćanjem spolnosti i uloge koja im pripada u ljudskim odnosima. Ona bi trebala biti pošteđena izobličenih manifestacija i vulgarnih manipulacija spolnošću koje danas prevladavaju. Što znači govoriti o zaštiti djece, zapitao se pritom Papa, kada se pornografiju i nasilje može gledati u tolikim kućama putem masovnih medija koji su danas dostupni svima? Moramo žurno ponovno podupirati vrijednosti na kojima počiva društvo tako da mladima i odraslima pružimo temeljiti moralni odgoj. Svako treba izvršiti svoju ulogu u toj zadaći, ne samo roditelji, vjerske vođe, nastavnici i vjeroučitelji, već također mediji i industrija zabave. Prema Benediktu XVI., zbiljski se pobrinuti za mlade i budućnost naše civilizacije znači priznati našu odgovornost u promicanju i življenju tih istinskih moralnih vrijednosti koje jedine čine osobu kadrom da se pravilno razvija i raste. Papa je stoga pozvao biskupe da budu vođe svećenicima "u ovim teškim vremenima" u kojima "mnogi opažaju da su izgubili dio povjerenja koje su nekoć uživali". Pozvao ih je da osnaže odnose sa svojim svećenicima i pokažu im potporu i vodstvo primjerom i molitvom.

Treba se oduprijeti težnji da se vjeru smatra privatnim činom. Tek onda kada vjera prožima svaki aspekt života, kršćani doista postaju otvoreni preobražavajućoj snazi evanđelja, poručio je nadalje Papa, govoreći o opasnostima sekularizma i materijalizma. Danas se lako može dogoditi da čovjek ostane zadivljen gotovo bezgraničnim mogućnostima koje nam znanost i tehnika pružaju; lako je podleći zabludi da se vlastitim snagama mogu zadovoljiti najdublje potrebe. Zato se ljudima treba neprestance dozivati u svijest krajnji smisao života jer "bez Boga naši su životi prazni". Zato je važno i dalje pružati temeljiti vjerski odgoj. Kao navjestitelji evanđelja i vođe svojih katoličkih zajednica pozvani ste također sudjelovati u razmjeni ideja na javnoj sceni, kako biste pomogli oblikovati ispravne kulturne stavove. U okružju u kojem se sloboda riječi cijeni a poštena rasprava potiče, svojim glasom, koji se veoma cijeni među ljudima, možete uvelike pridonijeti raspravi o aktualnim društvenim i moralnim pitanjima. Mnogi zakoni koji su već na snazi ili se o njima tek raspravlja, nastavio je Papa, pobuđuju "zabrinutost" s moralnoga gledišta te "katolička zajednica, pod vašim vodstvom, mora pružiti jasno i jedinstveno svjedočanstvo o tim pitanjima". Ipak, još je važnije postupno otvaranje umova i srdaca moralnoj istini. Na tome je području od ključne važnosti uloga vjernika laika koji trebaju djelovati kao kvasac u društvu.

Prema Benediktu XVI., razlog duboke zabrinutosti je stanje u obitelji. Podsjećajući na "bitni doprinos koji zdravi obiteljski život pruža miru" kako unutar nekog naroda tako i među narodima, Papa je izrazio zabrinutost zbog brzog odumiranja obitelji kao temeljne sastavnice Crkve i društva. Povećanje broja rastava i nevjera, odnosno shvaćanje braka kao pukog ugovora o životu s drugom osobom prema Papi niječu društvu stožere nužne za održavanje kohezije i moralnoga središta zajednica. Zadaća je vjernika snažno proklamirati teme vjere i razuma koje govore o ustanovi ženidbe, to je poruka koja je bezuvjetno i bespridržajno opredjeljenje za život i ljubav, poručio je Papa u govoru američkim biskupima drugoga dana svoga posjeta SAD-u.

Prije susreta s biskupima Benedikt XVI. ručao je u nuncijaturi s članovima predsjedništva ABK, te pozdravio predstavnike katoličkih karitativnih ustanova.

IKA