PERSONALNE PROMJENE U ZAGREBAČKOJ NADBISKUPIJI

 

     U Zagrebačkoj nadbiskupiji u tijeku srpnja izvršene su redovite personalne promjene. Prema dekretima Nadbiskupskoga duhovnog stola, koje je potpisao zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, s aktualnim je imenovanjima, premještajima i razrješenjima zahvaćeno osamdeset dijecezanskih i redovničkih svećenika.

Zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško imenovan je generalnim vikarom s posebnom pastoralnom brigom za Karlovačko-gorički i Turopoljski arhiđakonat, biskupskim vikarom za kler, predsjednikom Povjerenstva za liturgiju i kanonikom Prvostolnog kaptola zagrebačkog.

Tajnik Sinode i ravnatelj Nadbiskupijskog pastoralnog instituta dr. Tomislav Markić razriješen je službe biskupskog vikara za trajnu formaciju svećenika i imenovan biskupskim vikarom za laike. Nadbiskupijski ekonom Ivan Hren razriješen je službe pastoralnog suradnika u Sesvetskim Selima. Andrija Vrane razriješen je službe Nadbiskupova delegata za nove pokrete i Neokatekumenski put i imenovan supsidijarom u župi BDM Žalosne u Zagrebu – Špansko. Upravitelj Svećeničkog doma Juraj Jerneić razriješen je službe ravnatelja Nadbiskupijske ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika i imenovan privremenim upraviteljem župe sv. Mihaela Arkanđela u Kalju. Kanonik Mijo Gorski imenovan je ravnateljem Ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika te predsjednikom Povjerenstva za gradnje i popravke crkvenih objekata. Kanonik dr. Josip Baloban imenovan je arhiđakonom Karlovačko-goričkog arhiđakonata. Kanonik mons. dr. Juraj Batelja razriješen je službe rektora Katedrale i imenovan postulatorom za sve kauze kanonizacije i beatifikacije u Zagrebačkoj nadbiskupiji.
Mr. Josip Kuhtić razriješen je župničke službe u župi Sv. Josipa u Zagrebu – Trešnjevka i imenovan rektorom katedrale, tajnikom Povjerenstva za liturgiju i koordinatorom za trajnu formaciju svećenika. Mr. Dubravko Škrlin Hren imenovan je povjerenikom za pastoral duhovnih zvanja.

U Međubiskupijskom sjemeništu na Šalati svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije Tadija Crnjak i svećenik Požeške biskupije Želimir Žuljević razriješeni su službe prefekta te institucije. Prefektom u Međubiskupijskom sjemeništu imenovani su svećenik Požeške biskupije Danijel Engelman, mladomisnik Đakovačko-osječke nadbiskupije Matej Glavica, mladomisnik Zagrebačke nadbiskupije Marko Ocvirek te mladomisnik Varaždinske biskupije Marko Zadravec.

U Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu svećenik Varaždinske biskupije Karlo Šimek razriješen je službe vicerektora, a svećenik Varaždinske biskupije Ivan Dodlek razriješen službe prefekta u Međubiskupijskom sjemeništu u Zagrebu te imenovan prefektom u Nadbiskupskome bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.

Stjepan Barić razriješen je župničke službe u Hrašćini i imenovan župnikom u Dubrancu. Ivan Filipčić razriješen je župničke službe u župi sv. Jeronima u Zagrebu - Maksimir i imenovan župnikom u župi sv. Josipa u Zagrebu – Trešnjevka. Upravitelj župe Velika Trnovitica Tomislav Fridl razriješen je službe upravitelja župe Tomašica i imenovan upraviteljem župe Stara Ploščica. Mons. Josip Frkin razriješen je službe pastoralnog suradnika u Zagrebu-Retkovec i povjerena mu je pastoralna briga za samostansku kapelu Presv. Srca Isusova u Lasinji. Dražen Hladuvka razriješen je službe župnog vikara u župi sv. Josipa, Zagreb – Trešnjevka i imenovan upraviteljem župe u Tomašici te mu je povjerena i pastoralna briga s ovlastima župnog vikara za Gornji Brestovac, filijalu župe Garešnica. Franjo Jačmenica razriješen je službe supsidijara u Lasinji kao i službe pastoralnog pomoćnika u Dubrancu i imenovan župnikom na Lazu. Franjo Jasenović OFM imenovan je župnikom u župi Navještenja BDM u Klanjcu. Josip Kos razriješen je župničke službe u župi Presv. Trojstva, Zagreb – Prečko i stavljen na raspolaganje torontskom nadbiskupu za župničku službu na hrvatskoj župi Naše Gospe Kraljice Hrvata u Torontu u Kanadi. Josip Košćak SDB imenovan je župnikom u župi Presv. Srca Isusova u Ivanovu Selu. Drago Kozić, upravitelj župe u Samarici, imenovan je upraviteljem župe u Gornjem Mikloušu. Duje Kurtović razriješen je službe župnog vikara u Glini, Maji, Maloj Solini i Viduševcu i imenovan upraviteljem župe u Vrhovcu i u Gornjem Prekrižju. Miroslav Markić razriješen je službe upravitelja župe u Vrhovcu i Gornjem Prekrižju i upućen na liječenje. Stjepan Matijević SDB razriješen je župničke službe u župi Duha Svetoga u Zagrebu – Staglišće. Ivan Novak razriješen je službe upravitelja župe Naše Gospe Kraljice Hrvata u Torontu i imenovan upraviteljem župe BDM Žalosne i sv. Marka Križevčanina u Križevcima. Tomislav Petranović razriješen je službe upravitelja župe na Lazu i imenovan upraviteljem župe sv. Jeronima, Zagreb – Maksimir. Pejo Orkić SDB imenovan je upraviteljem župe Marije Pomoćnice u Zagrebu – Knežija. Mirko Režek SDB razriješen je župničke službe u župi Marije Pomoćnice u Zagrebu – Knežija. Župnik u Lukavcu Dragutin Šarc razriješen je službe privremenog upravitelja župe Dubranec. Franjo Tomašević OFM razriješen je župničke službe u Klanjcu. Velimir Tomašković OFM razriješen je župničke službe u župi Presv. Trojstva u Karlovcu. Mato Trgovčević razriješen je župničke službe u Gornjem Mikloušu i upućen na liječenje i oporavak. Marijan Tunić CM imenovan je upraviteljem župe Presv. Srca Isusova, Zagreb – Vrapče - Bolnica. Ivan Vargec SDB razriješen je župničke službe u župi Presv. Srca Isusova u Ivanovu Selu. Ante Vasilj SDB imenovan je župnikom u župi Duha Svetoga u Zagrebu – Staglišće. Josip Vavrik razriješen je župničke službe u župi sv. Ane u Križevcima i imenovan župnikom u župi Presv. Trojstva, Zagreb – Prečko. Vladimir Vizir razriješen je službe upravitelja župe u Staroj Ploščici i premješten u istom svojstvu u Hrašćinu. Krešimir Žinić razriješen je službe upravitelja župe BDM Žalosne i sv. Marka Križevčanina u Križevcima i imenovan upraviteljem župe sv. Ane u Križevcima.

Igor Barišić OFM razriješen je službe župnog vikara u Kloštar-Ivaniću i premješten u istom svojstvu u Klanjec. Drago Berišić imenovan je pastoralnim suradnikom u župi Sv. Petra u Zagrebu. Tomislav Božiček OFM razriješen je službe župnog vikara u župi Predrag. Krvi Isusove u Zagrebu – Kozari Bok i premješten u istom svojstvu u Kloštar-Ivanić. Ivan Cestar razriješen je službe župnog vikara u župi sv. Anastazije - Samobor i stavljen na raspolaganje torontskom nadbiskupu za službu župnog vikara na župi Hrvatskih mučenika u Mississaugi u Kanadi. Bogdan Cvetković OFM razriješen je službe župnog vikara u župi Presv. Trojstva u Karlovcu. Nikola Dodić OFM imenovan je župnim vikarom u župi Predrag. Krvi Isusove u Zagrebu – Kozari Bok. Mladomisnik Mihill Gojani imenovan je župnim vikarom u Petrinji i Hrastovici. Dario Grbac CM razriješen je župničke službe u Vrapču – Bolnica i imenovan župnim vikarom u župi Bezgrešnog Začeća BDM u Zagrebu – Malešnica/Oranice. Anđelko Horvatić razriješen je službe župnog vikara u župi Uznesenja BDM i u župi sv. Nikole Biskupa u Zagrebu - Stenjevec i imenovan župnim vikarom u župi Presv. Trojstva, Zagreb – Prečko. Vjekoslav Jakopović razriješen je službe župnog vikara u Petrinji i Hrastovici i imenovan župnim vikarom u župi sv. Pavla ap., Zagreb – Retkovec. Mladomisnik Andrija Jambreuš imenovan je župnim vikarom u Sesvetskim Selima. Alojz Jurak SDB razriješen je službe župnog vikara u župi sv. Ivana Bosca u Zagrebu – Podsused. Josip Kešina OFM razriješen je službe župnog vikara u župi Navještenja BDM u Klanjcu. Dr. Smiljan Kožul OFM imenovan je župnim vikarom u župi Uzvišenja Sv. Križa u Zagrebu – Siget. Mladomisnik Tomislav Kralj imenovan je župnim vikarom u župi sv. Josipa u Zagrebu – Trešnjevka. Mladomisnik Mislav Kutleša upućen je na nastavak studija moralne teologije u Rimu. Mladomisnik Dražen Lauc imenovan je župnim vikarom u Glini, Maji, Maloj Solini i Viduševcu. Mladomisnik Vlado Letinčić imenovan je župnim vikarom u Samoboru. Marijan Lovrić, SDB, imenovan je župnim vikarom u župi sv. Ivana Bosca u Zagrebu – Podsused. Alen Lulić razriješen je službe župnog vikara u Sesvetama i pastoralnog pomoćnika u Sesvetskim Selima i upućen na studij kanonskoga prava u Rim. Ivan Matijević SDB razriješen je službe župnog vikara u župi Marije Pomoćnice u Zagrebu – Knežija. Mladomisnik Bruno Matos imenovan je župnim vikarom u župi sv. Marka Križevčanina u Zagrebu. Marko Nimac OFM razriješen je službe župnog vikara u župi Majke Božje Lurdske u Zagrebu. Svećenik Porečko-pulske biskupije Antun Nižetić razriješen je službe župnog vikara u župi sv. Marka Križevčanina u Zagrebu i u župi sv. Leopolda Mandića u Zagrebu - Ljubljanica - Voltino. Marijan Opitz OFM razriješen je službe župnog vikara u župi sv. Antuna Padovanskog u Bjelovaru. Željko Paurić OFM imenovan je župnim vikarom u župi sv. Antuna Padovanskog u Bjelovaru. Siniša Paušić OFM imenovan je župnim vikarom u župi sv. Antuna Padovanskog u Bjelovaru. Bernardin Plantek OFM razriješen je službe župnog vikara u župi Presv. Trojstva u Karlovcu. Gordan Propadalo OFM razriješen je službe župnog vikara u župi sv. Antuna Padovanskog u Bjelovaru. Mladomisnik Borna Puškarić imenovan je župnim vikarom u župi sv. Leopolda Mandića u Zagrebu – Ljubljanica - Voltino i u župi Blagovijesti – Navještenja Gospodinova u Zagrebu – Vrbani. Luka Slijepčević OFM imenovan je župnim vikarom u Sesvetama. Ivan Stojanović SDB imenovan je župnim vikarom u župi Marije Pomoćnice u Zagrebu – Knežija. Mijo Tikvić OFM razriješen je službe župnog vikara u Kloštar-Ivaniću. Mladomisnik Ivica Tomak imenovan je župnim vikarom u župi Uzvišenja sv. Križa u Sisku. Svećenik Porečko-pulske biskupije Aleksandar Vujisić razriješen je službe župnog vikara u župi Presv. Trojstva u Zagrebu - Prečko i Blagovijesti – Navještenja Gospodinova u Zagrebu - Vrbani. Mladomisnik Krešimir Žižek imenovan je župnim vikarom u župi Uznesenja BDM i u župi sv. Nikole u Zagrebu – Stenjevec.
Đakon Tomislav Škender dodijeljen je župi Uznesenja BDM u Mariji Bistrici, gdje će obavljati đakonski pastoralni praktikum.

IKA