Kardinal Josip Bozanić blagoslovio gradilište crkve Bl. pape Ivana XXIII.

 

     nedjelja 2. lipnja 2013.

Misno slavlje kardinal je u zajedništvu s domaćim župnikom Josipom Žagarom i svećenicima Remetskoga dekanata počeo na mjestu gdje je predviđen oltar buduće crkve te blagoslovio parcelu gdje će crkva biti sagrađena. Kardinal je istaknuo kako je to posebno slavlje za župu. Radujem se zajedno s vama ovoj našoj crkvi koju u mislima gledamo i radujemo se svemu onomu što će ona pokrenuti u ovoj župnoj zajednici. Nama crkva ne nedostaje, Crkva je ovdje okupljena to ste vi. Nedostaje nam prostor gdje ćemo se kao Crkva okupljati, jer to je ono na što imamo pravo i kao ljudi i građani ovoga dijela grada Zagreba, rekao je kardinal.

U homiliji kardinal je vjernike pozvao da posvijeste svoju vjeru, tj. da se svatko upita "Što vjera znači u mom životu, što je to za mene vjere, jesam li ja samo formalni vjernik, ili vjera obilježava moj život?" Pojasnio je da je to poziv svakome od nas u Godini vjere. Uputio je i na riječi sv. Pavla "Srcem se vjeruje, a ustima ispovijeda" te pojasnio kako "srcem vjerovati" znači živjeti ono što vjerujem, a "ustima ispovijedati" pak znači "riječima svjedočiti". Vjeru je potrebno svjedočiti, za vjerske se stavove zauzimati, onaj koji vjeruje to ne skriva, on je uvjeren da je to ono najbolje i to zastupa i u užem krugu i u široj javnosti, podsjetio je kardinal Bozanić.

Upozorio je na jedan od problema današnjih vjernika. Riječ je o podjeli na ono što smatramo da se odnosi na Boga i ono što se odnosi na naš svakodnevni život. Ponekad se ponašamo i ovako "dragi Bože ja ću tebi nešto dati: krstit ću djecu, poslati ih na prvu pričest, krizmu, odlazit ću od vremena do vremena na misu. No, onaj drugi dio moga života uredit ću sam, ne onako kako to Ti govoriš u zapovijedima, kako nas učiš u evanđelju. Pa ipak ja znam bolje, to prepusti meni". U tom kontekstu kardinal je podsjetio kako je papa Benedikt XVI. otvarajući Godinu vjere želio posvijestiti kako se vjera treba očitovati u životu. Vjera je vjera samo ako ju se živi, vjernik je onaj koji to iz dana u dan pokušava i uz pogreške, i uz nedostatke, ali nastoji iz dana u dan tako organizirati i usmjeravati svoj život da ono što vjeruje bude očito i ne samo u privatnom životu, nego i javnom, rekao je kardinal.

Nadalje je naglasio kako se u današnjem vremenu demokracije mnogo govori o poštovanju slobode svakoga čovjeka. Pozvani smo da slobodno ispovijedamo svoju vjeru, da slobodno svjedočimo svoje vjerničke stavove, da se slobodno za njih zauzimamo i budemo svjesni da je to naše i ljudsko i građansko pravo, jer se samo tako stvara ozračje za zajednički život vjernika u društvu. Podsjetio je da onaj tko bi rekao da ovoj živoj Crkvi ne treba crkva, taj bi diskriminirao vjernike i građane ovoga dijela našega grada. Nama je crkva potrebna i na to imamo pravo i kao vjernici i kao građani i zbog toga ju rado gradimo i založit ćemo se svi zajedno koliko možemo da postepeno i nju sagradimo, ali uvijek ćemo paziti da dok gradimo crkvu živimo kao Crkva, da mi živi budemo živa Crkva, rekao je kardinal Bozanić te pozvao na otvorenost prema svima onima koji traže Boga. U tom je duhu istaknuo kako će i nova crkva imati široko otvorena vrata za sve koji žele doći, u nadi da će u nju ući i oni koji danas još ne poznaju Krista.

Nakon popričesne molitve, kardinal Bozanić potpisao je povelju za župnu crkvu koja će biti stavljena u temeljni kamen koji je 5. lipnja 2011. godine za pohoda Hrvatskoj blagoslovio papa Benedikt XVI. Riječ zahvale uputio je domaći župnik Žagar, a župljani su kardinalu Bozaniću u znak sjećanja na ovaj za njih veliki dan darovali fotografiju koja prikazuje izgled buduće crkve i cvijeće. Prije blagoslova kardinal Bozanić odao je priznanje okupljenoj Crkvi. Misno slavlje pjevanjem su uveličali veliki zbor, zbor mladih i dječji zbor.

Župu bl. Ivana XXIII. osnovao je 1. rujna 2001. godine kardinal Bozanić, odvojivši dio župe sv. Mihaela arkanđela. Nacrt za novu crkvu izradili su Florijan Škunca i Anton Biba, projektanti tvrtke Arbi d.o.o. Na podignutom terenu eliptičnog trocrta zapremine oko 800m2 naglašena je moderna fasada s baroknom jezgrom zvonika, posebice u njegovoj masivnosti i razdvojenim zidom koji simbolizira II. vatikanski sabor, prekid sa starim i početak novog. Eliptički smještaj svetišta daje mogućnost okupljanja vjernika sa sviju strana. Uvjetno rečeno, neki oblici i zidovi građevine simboliziraju dobrotu pape Ivana XXIII. Pastoralni centar nove crkve s pratećim sadržajima nalazit će se u suterenu građevine i imat će pristup s dvije strane, južne i sjeverne. Izgled crkve ima jasnu koncepciju i funkcionalno rješenje, a ovako zamišljen projekt pruža mogućnost izgradnje u etapama.

IKA