Nedjeljna čitanja

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA (3. prosinca)

 

1. ČITANJE (Iz 63, 16b-17.19b; 64,2b-7)

Čitanje Knjige proroka Izaije

 

Ti si, Gospodine, otac naš, "Otkupitelj naš" - ime ti je oduvijek. Zašto, Gospodine, zašto nas puštaš da s tvojih puteva lutamo? Zašto dade da nam srce otvrdne da se tebe više ne boji? Vrati se, radi slugu svojih, radi plemena baštine svoje!
O, da razdreš nebesa i siđeš, pred tobom brda bi se potresla!

Odvijeka se čulo nije, uho nije slušalo, oko nije vidjelo, da bi bog koji, osim tebe, takvo što učinio onima koji se uzdaju u njega. Pritječeš onima što pravdu čine i tvojih se spominju putova. Ali - ti se gnjeviš, jer mi smo uvijek griješili, protiv tebe se bunili. Svi postasmo kao nečisti i ko haljine okaljane sva pravda naša! Svi mi ko lišće otpadosmo i opačine naše ko vjetar nas odnose! Nikog nema da ime tvoje prizove, da se trgne i osloni o tebe. Jer lice si svoje od nas sakrio i prestrašio nas krivcima našim. Pa ipak, Gospodine, ti si naš otac; mi smo glina, a ti si naš lončar - svi smo mi djelo ruku tvojih!

 

 

Ps 80 (2ac i 3b.15-16.18-19)

Gospodine, Bože naš, obnovi nas! Razvedri lice svoje i spasi nas!

 

Pastiru Izraelov, počuj,
ti što sjediš nad kerubima, zablistaj!
Probudi silu svoju,
priteci nam u pomoć!


Vrati se, Bože nad Vojskama,
pogledaj s neba i vidi, obiđi ovaj vinograd:
obiđi ovaj vinograd:
zakrili nasad desnice svoje,
sina kog za se odgoji!

Tvoja ruka nek bude nad čovjekom desnice tvoje,
nad sinom čovječjim kog za se odgoji!
Nećemo se više odmetnuti od tebe;

poživi nas, a mi ćemo zazivati ime tvoje.
2. ČITANJE (1 Kor, 1, 3-9)

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinčanima

Braćo! Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista! Zahvaljujem Bogu svojemu svagda za vas zbog milosti Božje koja vam je dana u Kristu Isusu: u njemu se obogatiste u svemu - u svakoj riječi i svakom spoznanju. Kako bi se svjedočanstvo o Kristu utvrdilo u vama te ne oskudijevate ni na jednom daru čekajući Objavljenje Gospodina našega Isusa Krista! On će vas učiniti i postojanima do kraja, besprigovornima u Dan Gospodina našega Isusa Krista. Vjeran je Bog koji vas pozva u zajedništvo Sina svojega Isusa Krista, Gospodina našega.

 

 

EVANĐELJE (Mk 13, 33-37)

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: "Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas. Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije. Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti - da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro - da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe."
"Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!"