Nedjeljna čitanja

4. VAZMENA NEDJELJA

 

1. ČITANJE

Čitanje Djela apostolskih (Dj 13,14.43-52)

 

U one dane: Pavao i Barnaba krenuše iz Perge i stigoše u Antiohiju pizidijsku. U dan subotni uđoše u sinagogu i sjedoše. A pošto se skup raspustio, mnogi Židovi i bogobojazni pridošlice pođoše za Pavlom i Barnabom, koji ih nagovarahu i poticahu ustrajati u milosti Božjoj. Iduće se subote gotovo sav grad zgrnu čuti riječ Gospodnju. Kad Židovi ugledaše mnoštvo, puni zavisti, psujući, suprotstavljahu se onomu što je Pavao govorio. Na to im Pavao i Barnaba smjelo rekoše: »Trebalo je da se najprije vama navijesti riječ Božja. Ali kad je odbacujete i sami sebe ne smatrate dostojnima života vječnoga, obraćamo se, evo, poganima. Jer, ovako nam je zapovjedio Gospodin: 'Postavih te za svjetlost poganima,
da budeš na spasenje do nakraj zemlje.'
« Pogani koji slušahu, radovahu se i slavljahu riječ Gospodnju, te povjerovaše oni koji bijahu određeni za život vječni. Riječ se pak Gospodnja pronese po svoj onoj pokrajini. Ali Židovi podstakoše ugledne bogobojazne žene i prvake gradske, te nametnuše progon protiv Pavla i Barnabe pa ih izbaciše iz svoga kraja. Oni pak stresu prašinu s nogu protiv njih pa odu u Ikonij. A učenici se ispunjahu radošću i Duhom Svetim.

 

 

Ps 100 (2.3.5)

Njegov smo narod i ovce paše njegove.

 

Kliči Gospodinu, sva zemljo!
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog:
on nas stvori i mi smo njegovi,
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Jer dobar je Gospodin,
dovijeka je ljubav njegova,
od koljena do koljena vjernost njegova.

 

 

2. ČITANJE (Otk 7,9.14b-17)

 

Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh: kad eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda i plemena i puka i jezika! Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem, odjeveni u bijele haljine, palme im u rukama. I reče mi jedan od starješina: »Ovi dođoše iz nevolje velike i opraše haljine svoje i ubijeliše ih u krvi Jaganjčevoj. Zato su pred prijestoljem Božjim i služe mu dan i noć u hramu njegovu, i Onaj koji sjedi na prijestolju razapet će Šator svoj nad njima. Neće više gladovat ni žeđati, neće ih više palit sunce nit ikakva žega, jer - Jaganjac, koji je posred prijestolja, bit će pastir njihov i vodit će ih na izvore vodâ života. I otrt će Bog svaku suzu s očiju njihovih.«

 

 

EVANĐELJE (Iv 10,27-30)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus: »Ovce moje slušaju glas moj; ja ih poznajem i one idu za mnom.Ja im dajem život vječni te neće propasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke. Otac moj, koji mi ih dade, veći je od svih i nitko ih ne može ugrabiti iz ruke Očeve. Ja i Otac jedno smo.«