Nedjeljna čitanja

 

 

 

 

31. NEDJELJA KROZ GODINU (A) 5.11.2017.

32. NEDJELJA KROZ GODINU (A) 12.11.2017.

33. NEDJELJA KROZ GODINU (A) 19.11.2017.

34. NEDJELJA KROZ GODINU (A) 26.11.2017.