RASPORED BLAGOSLOVA DOMOVA I OBITELJI (raspored je podložan promjenama zbog objektivnih razloga)

BLAGOSLOV ZAPOČINJE SVAKI DAN U 9:00

 

PONEDJELJAK, 30.11.2020   - Ljubuška, Vukovinska, Kobilička, Jarebička, Klinčaselska
     
UTORAK, 1.12.2020   - Ljutomerska i Ljutomerski odvojci, Grižanska (parni brojevi), J. Hamma, Aleja tišine
     
SRIJEDA 2.12.2020   - Lelijska i Lelijski odvojak, Risnjačka i Risnjački odvojak, Vranplaninska
     
ČETVRTAK, 3.12.2020   - Oporovečka i Oporovečki odvojak, T. Matića
     
PETAK, 4.12.2020   - Celovečka i Celovečki odvojci, Beljačka, Križnog puta
     
SUBOTA, 5.12.2020   - Aleja B. Jurišića, Prijepoljska
     
PONEDJELJAK, 7.12.2020   - M. Deanovića, Z. Škreba
     
UTORAK, 8.12.2020   - Malekova, J. Torbarine, V. Tkalčevića, Svetojakobska
     
SRIJEDA, 9.12.2020   - Dankovečka
     
ČETVRTAK, 10.12.2020   - A. Kuzmanića, A. Musića
     
PETAK, 11.12.2020   - Klekovačka, Garešnička
     

SUBOTA 12.12. 2020 i

NEDJELJA 13.12.2020

 

- NAKNADNI BLAGOSLOV ZA ONE KOJI NISU BILI DOMA PO RASPOREDU (OBAVEZNA PRETHODNA PRIJAVA U ŽUPNOM UREDU ILI PUTEM TELEFONA 01 2982 622