PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA (B)

 

 

VRIJEME PREDANOG I RADOSNOG IŠČEKIVANJA

Ulazeći u novu liturgijsku godinu podsjetimo se najprije što nam liturgija pruža tokom crkvene godine. Sabor govori o " svetom spominjanju - sacra recordatio " spasenjskih događaja iz Kristova života tokom jedne godine. Na liniji SZ ovo " spominjanje " je zahvalno novo prihvaćanje spasenja koje Bog nudi. Ono što je nekoć u Kristu dogođeno, tiče se i nas danas; postaje nam posadašnjeno u liturgiji Crkve. Tako svake nedjelje slavimo spomen Kristova uskrsnuća, a " tijekom godine Crkva razvija čitavo Kristovo otajstvo od utjelovljenja i rođenja do uzašašća, do duhovskog dana i očekivanja nade i dolaska Gospodnjeg " (SC 102).

Od sredine šestog stoljeća Crkva Zapada slavi četiri nedjelje pred Božić kao pripravu za utjelovljenje Sina Božjeg, na rođenje i tjelesno očitovanje Isusa Krista. Učovječenje Božje je događaj važan za vjerničku zajednicu i cijelu ljudsku obitelj. Događaj koji ostaje trajno prisutan po plodovima što ih donosi među ljude i za ljude. Došašće je i obnova vjere u Isusov novi dolazak na koncu povijesti. U " Općim napomenama o liturgijskoj godini i kalendaru " obnovljeni Misal kaže: " Vrijeme došašća je dvojakog značaja: vrijeme priprave na svečanosti Božića, u kojem se slavi prvi dolazak Sina Božjega k ljudima, a ujedno i vrijeme u koje se preko ovoga spominjanja misli upravljaju na iščekivanje drugog Kristova dolaska na svršetku vremena. Iz dva ova razloga predstavlja se vrijeme došašća kao vrijeme predanog i radosnog iščekivanja " (br. 39).

Vrijeme predanog i radosnog iščekivanja - to je došašće kao četverotjedno razdoblje na početku liturgijske godine. Boja misnog ruha je pokornička, ljubičasta. Molitve i čitanja govorit će i o pokori. Ali taj post i pokora imaju obilježje radosne priprave. Pod predanim vremenom iščekivanja misli se radno, puno duhovnih plodova. Ne iščekivanje praznih ruku.

Za evanđelje imamo Markov završetak eshatološkog govora. Isus se uspoređuje s domaćinom koji je pred polazak povjerio slugama " svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedio da bdije ". " Bdjeti " u tom kontekstu znači za svakog pojedinca i svu zajednicu Isusovih učenika obavljati kršćansku zadaću u svijetu, prožimati svijet kristovskim vrijednostima. " Spavati " bi značilo propustiti povjerenu zadaću, ne kristijanizirati svijet. To je razlog zašto naše čekanje u došašću treba biti " predano ". Pitajmo se, znademo li čekati? Znademo li radno, uposleno čekati Gospodina?

Mi smo glina a ti naš lončar (Iz 63, 16b-17.19b; 64, 3b-8)

Ovo je dio propovijedi proroka - pjesnika koji je djelovao u Jeruzalemu među povratnicima iz sužanjstva oko god. 500. pr. Kr. Prorok je svjestan svoje grešnosti i grešnosti vjerničke zajednice kojoj pripada. Naziva Boga Ocem, priznaje da narod Božji ne može svojom duhovnom snagom vršiti volju Božju i želi da svi vjernici budu poslušna glina u rukama božanskog lončara. " Ti si Otac naš " (r. 16b) je ispovijest vjere u Boga kao vjernog saveznika. Prorok u dijelu teksta, koji je radi kratkoće izostavljen u našoj liturgiji, kaže da praotac Abraham može odbaciti pojedince, isto mogu učiniti brojni Izraelci, ali Bog ostaje Otac i Otkupitelj svoga naroda. Otkupitelj (hebrejski goen je srodnik koji je u ono doba bio dužan dati novac za otkup zarobljenog rođaka. Bog je sabrao svoj narod iz tuđine udobrovoljivši perzijskog vladara Kira da ih pusti i time je postao Otkupitelj, kao i kod prvog izlaska iz egipatskog ropstva.

Prorok u nastavku ponizno priznaje da je srce vjernika otvrdnulo i " ne boji se Boga " (17). Otvrdnuće srca je usmjerenost na nešto drugo što nije Bog saveznik i izbavitelj. " Ne boji se " - nije pobožno, ne obdržava Božje zapovijedi. Prorok u sebi i sunarodnjacima vidi iskonsku grešnost koje se ne može osloboditi vlastitim zalaganjem, a grijeh doživljava kao narušavanje odnosa s Bogom.

" O da razdereš nebesa i sideš, pred tobom brda bi se potresla " (r. 19b). Ovo je podsjećanje na sinajsku objavu kad se sveto brdo treslo. Prorok moli Boga da ponovno side u svoj narod, jer je taj narod nesposoban izliječiti se od svoje grešnosti. Iza izraza " razderati nebesa " krije se zastarjelo gledanje nebeskog svoda kao čvrstog omotača iznad kojega je Božje prijestolje. U tom izrazu prisutna je i vjera u Božju transcendentalnost, onostranost.

" Svi mi ko lišće otpadosmo i opačine naše ko vjetar nas odnose " (r. 5). Ovo je ponizno priznanje otpada u grešnom narodu Božjem, a prorok ne izuzima m sebe. " Lice svoje od nas si sakrio i prestrašio nas krivicama našim " (r. 6). Bog je prepustio svoj narod svijesti njihove krivice pokazao im je uvid u njihovo grešno stanje, a oni ne vide izlaza osloncem na svoje zalaganje. Prorok u ime zajednice s pouzdanjem ispovijeda vjeru: " Pa ipak, Gospodine, ti si naš otac; mi smo glina, a ti naš lončar - svi smo mi djelo ruku tvojih! " Zovući Boga Ocem prorok podsjeća na Isusa koji će 500 godina kasnije sam Boga doživljavati kao Oca u toku javnog djelovanja ali i na križu te naučiti ljude veličanstvenu molitvu " Oče naš ". Prorok živi u kulturi glinene civilizacije, kad su se upotrebljavale posude napravljene od gline i ispečene na vatri. Puno puta morao je gledati kako lončar od istog blata pravi različite posude i osjetiti kao vjernik da su svi ljudi glina u Božjim rukama. Ova ispovijest vjere ujedno je izručenje Bogu. Prorok želi biti poslušna glina u Božjim rukama i na takvu poslušnost zove i nas sudionike današnje liturgije.

Ne oskudijevate čekajući objavljenje Krista (1 Kor 1, 3-9)

Ovo je zahvala Pavla za vjeru krštenika na početku poslanice. Drugi pisci onog vremena, osobito poganski, običavali su zahvaljivati božanstvu na dobru zdravlju te naslovniku molili dobro zdravlje. Pavao se služi književnim oblikom pisma, ali na mjesto uobičajene zahvale za svoje zdravlje zahvaljuje Bogu za vjeru naslovnika i time ih potiče da u toj vjeri ustraju.

" Milost vam i mir od Boga, Oca našega i Gospodina Isusa Krista! " Ovo je molitva i svećenički blagoslov. Kao poglavar zajednice on moli da Bog udijeli svoju milost i mir krštenicima. Zatim zahvaljuje za duhovne darove ili karizme kojima su se Korinćani obogatili u Kristu Isusu. Te karizme sastoje se od bogatstva " u svakoj riječi i sva kom spoznanju " (r. 5). Djelovanjem Duha Svetoga vjernici su dobili duboku vjersku spoznaju ili uvid u Božja otajstva. U isto vrijeme oni su sposobni riječju izraziti što im Duh Sveti napominje - prorokuju, imaju dar jezika, uvjeravanja, naviještanja evanđelja.

Karizme služe da bi se " svjedočanstvo u Kristu utvrdilo " u vjernicima te da svi " čekaju objavljenje Isusa Krista " (r. 6). Ovo je znak da je Pavao prilikom evangelizacije Korinćana kao jednu od istina vjere iznio i nauk o Isusovu ponovnom dolasku. Taj dolazak on ovdje zove objavljenjem Gospodina. Ovo je izraz za Isusov drugi dolazak kojim će bih očitovano ono što je sada skriveno na djelu u svijetu i u kršteničkoj zajednici. Svijet neće biti uništen nego preobražen. Bog nas je " pozvao u zajedništvo Sina svoga Isusa Krista !" (r. 9). Krštenost na Isusa donosi i krštenost u Crkvu. Iz toga izlazi povezanost s Kristom te preko Krista sa svima krštenicima. Ona je Božji dar ali i zadatak koji treba uvijek iznova prihvaćati. Ovo znači da vjerničko čekanje Gospodinova očitovanja treba biti predano, radosno i zajedničarsko.

Upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao (Mk 13, 33-37)

Ovo je završetak Isusova eshatološkog govora koji kod Mateja, Marka i Luke stoji između svršetka mesijanskog djelovanja i početka muke. Kod Marka je naglašenija neizračunjljivost Isusova drugog dolaska i poziv na sadržajnu budnost. Tri puta u ovom kratkom odlomku potiče Isus svoje povijesne slušatelje i nas danas: " Bdijte! " (r. 33, 35 i 37).

Čovjek koji polazi na put a upravu povjerava slugama, " svakome svoj posao " slika je Isusa koji iza uskrsnuća nije vidljivo prisutan u Crkvi, ali djeluje po svojim svjedocima. Ova parabola je Markova verzija parabole o talentima (Mt 25, 13-15), odnosno vrlinama (Lk 19, 12-13). Marku je vlastito: "… a vrataru zapovjedi da bdi " (r. 34). Očito da se u Markovo vrijeme očekivala veća duhovna plodnost a time i veća vjernička budnost od nosilaca starješinske službe u Crkvi. Starješine bi trebale davati primjer vjerničke budnosti svjedočkim življenjem i pastoralnim zalaganjem. R. 35 sadrži rimsku podjelu noćnog vremena: večer, ponoć, prvi pijetlovi, jutro. Židovska je podjela bila na tri dijela. Ovo znači da Marko piše za vjernike u Rimu prilagođujući se njihovoj kulturi.

Zaključnim retkom priopćena je dužnost aktivne budnosti: " Što vama kažem, svima kažem : bdijte ! " (r. 37). Uskrsli Krist traži aktivno i plodno čekanje od svih svojih sljedbenika, ne samo od apostola i njihovih nasljednika u starješinskoj službi.

Iz ovog odlomka valja nam učiti da se sada odlučuje naša budućnost, jer od sadašnjeg vjerničkog ponašanja u svijetu ovisi eshatonski susret s Uskrslim koji dolazi.

Nadalje, iz ovog odlomka učimo da je ljudska budućnost iznad svakog ljudskog planiranja i očekivanja. Kao što ne možemo proračunati trenutak dolaska, ne možemo sasvim naslutiti ni sadržaj Božje vladavine. Sada je potrebno i dovoljno biti otvoren za Boga koji dolazi, gledati dalje od onoga što s drugim ljudima možemo uplanirati i postići u toku zemaljskog života. To je divno izraženo u popričesnoj molitvi današnje mise u kojoj prosimo da " već sada dok hodimo kroz prolazno " naučimo " ljubiti i prihvaćati vrednote neba koje vazda ostaju ".

Ulazeći u došašće kao vrijeme predanog i radosnog iščekivanja, pazimo da ostanemo gladni za duhovnim vrijednostima. Mi smo više od onoga što jedemo, proizvodimo, oblačimo i posjedujemo!

(Pripremljeno prema napisima profesora mons. dr. Mate Zovkića)

 

Bdijte da budete pripravni

Bog ne voli osuditi, nego spasiti - Iz Govora svetoga Augustina, biskupa

» Bog naš dolazi i ne šuti « (Ps 50,3). Krist Gospodin, Bog naš, Sin Božji, o svojemu je prvom dolasku došao prikriven velom čovještva, a drugi će njegov dolazak biti očit Kada je došao prikriven, spoznali su ga samo njegovi sluge; kada dođe očito, upoznat će ga i dobri i zli. Prikriven je došao da mu sude, otkriven će doći da sudi. Šutio je kada je bio suđen i tu je njegovu šutnju navijestio već prorok: » Ko janje na klanje odvedoše ga; ko ovca nijema pred onima koji je strižu, nije otvorio usta svojih « (Iz 53,7).

No » Bog naš dolazi i ne šuti «. Šutio je dok su mu sudili, ali ne će tako šutjeti kada dođe suditi. Ni sada ne šuti ako ima netko tko ga sluša. Ipak je rečeno: » Ne će šutjeti «, naime, kada njegov glas upoznaju i oni koji ga sada preziru. Sada, kada se govori o Božjim zapovijedima, neki se smiju. Budući da se još ne vidi ono što je Bog obećao niti se raspoznaje ono što on prijeti, rugaju se njegovim zapovijedima. Za takozvanu sreću ovoga svijeta znaju i zli, a od takozvane nesreće ovoga svijeta sada trpe i dobri.

Ljudi koji vjeruju u sadašnja dobra i ne vjeruju u buduća vide da sadašnja dobra i zla stižu dobre i zle bez razlike. Ako žude za bogatstvom, opažaju da ga imaju i najgori ljudi i dobri. Isto tako, ako se plaše siromaštva i nevolja ovoga svijeta, vide da se muče ne samo dobri nego i zli. Tada govore u svojemu srcu da Bog ne gleda na ljudska zbivanja i da ih ne vodi, nego da nas je prepustio duboku ponoru ovoga svijeta i da se ništa ne brine za nas. I budući da ne vide neki znak Božjega suda, preziru njegove zapovijedi.

Međutim, i sada mora svatko zapaziti i razmisliti kako Bog, kada hoće, vidi i osuđuje ne odlažući ni časa, a kada hoće, odlaže svoj sud. Zašto tako postupa? Zato što, kada u sadašnjosti ne bi očitovao svoj sud, ljudi bi mislili da Bog ne postoji, a kada bi sada sve osudio, ništa ne bi ostalo za posljednji sud. Zbog toga on mnoge stvari ostavlja za sud, a neke već sada kazni: da se boje i obrate oni kojima je odgodio sud. Naime, Bog ne voli osuditi, nego spasiti i stoga je strpljiv sa zlima da od zlih učini dobre.

Apostol kaže da se » Božji gnjev otkriva na svaku bezbožnost « (Rim 1,18) i da » će Bog uzvratiti svakome prema njegovim djelima « (Rim 2,6). Onoga kome nije stalo do Boga opominje i kara: » Zar prezireš bogatstvo dobrote, strpljivosti i velikodušnosti njegove? « (Rim 2,4). Zato što je on prema tebi dobar, strpljiv i velikodušan, zato što nad tobom odgađa svoj sud i ne uzima te sa svijeta, ti ga prezireš. Misliš da nema nikakva Božjega suda i ne shvaćaš » da te Božja dobrota vodi k obraćenju. Svojom tvrdokornošću i srcem koje neće da se obrati zgrćeš na se gnjev za Dan gnjeva i objavljenja pravedna suda Boga koji će uzvratiti svakome po njegovim djelima « (Rim 2,5-6).

Pripremio: Krunoslav Mihael Kičinbači